Blog

Biznes Raport z CredstepFunds w Gazeta Finansowa

30 października, 2020

Dzisiejszą publikacją w “Gazecie Finansowej” przypominamy, że Credstep Funds wspiera krajową branżę windykacyjną, oferując finansowanie dłużne na zakup pakietów NPL. Jesteśmy unikalną alternatywą dla coraz mniej dostępnego finansowania poprzez emisję obligacji czy sekurytyzację. Konkurujemy kosztem, elastycznością podejścia i gotowością do wypracowania rozwiązań szytych na miarę. Zachęcam do kontaktu!

Czytaj więcej »

Ludwig Pettersson, CEO Savelend, nominowany do prestiżowej nagrody ‘Young Founder of the Year 2020’

03 sierpnia, 2020

Ludwig Pettersson, CEO Savelend, grupy kapitałowej zrzeszającej Credstep Poland i Credstep Funds, a jednocześnie nasz prezes zarządu, został nominowany do prestiżowej nagrody ‘Young Founder of the Year 2020’! Ludwig Pettersson jest jednym z dziesięciu nominowanych do nagrody Young Founder of the Year 2020. Ludwig został nominowany za pomysł połączenia inwestorów Savelend na wszystkich poziomach z osobami i firmami potrzebującymi płynności…

Czytaj więcej »