Blog

Biznes Raport z CredstepFunds w Gazeta Finansowa

30 października, 2020

Dzisiejszą publikacją w “Gazecie Finansowej” przypominamy, że Credstep Funds wspiera krajową branżę windykacyjną, oferując finansowanie dłużne na zakup pakietów NPL. Jesteśmy unikalną alternatywą dla coraz mniej dostępnego finansowania poprzez emisję obligacji czy sekurytyzację.

Konkurujemy kosztem, elastycznością podejścia i gotowością do wypracowania rozwiązań szytych na miarę.

Zachęcam do kontaktu!