Złóż wniosek o pożyczkę

Zakres danych niezbędnych do ubiegania się o pożyczkę pieniężną dla przedsiębiorców

  Dane firmy

  Dane reprezentanta

  Dane kontaktowe

  Dane wnioskowanego finansowania

  Cel gospodarczy związany z wnioskowanym finansowaniem *

  Proponowane zabezpieczenie spłaty pożyczki i jego szacowana wartość
  (hipoteka, zastaw, przewłaszczenie, poręczenie, inne)

  Zaznacz wszystkie zgody